Waarom deze samenwerking?

IMG_2016Door onze samenwerking worden uw klachten vanuit verschillende vakgebieden beoordeeld en behandeld, waardoor deze sneller zullen verminderen. Wanneer u last heeft van:

  • nek-, schouder- & hoofdpijnklachten
  • lage rugklachten
  • instabiliteit
  • houdingsproblemen

Dan kunnen wij, Miranda van Dijk en Frits ­Andrée, u nu zo effectief mogelijk helpen. We bekijken namelijk uw probleem van twee kanten en we kunnen zo ook met de behandeling elkaar goed aanvullen.

Wat is uw voordeel?

Door vanuit beide invalshoeken de klachten aan te pakken, krijgt u een meer effectieve behandeling. Zo wordt ook door deze samenwerking de kans op herhaling vaan uw klachten verkleind en leert u om te gaan met uw  eventuele beperkingen en  mogelijkheden.

Hoe pakken we dit aan?

We hebben afspraken gemaakt over de aanpak van de behandeling, het overleg en de doorverwijzing naar elkaar. Dan hoeft u niet telkens opnieuw uw  klachten uit te leggen en wordt op het juiste moment overgegaan op de voor u meest doeltreffende therapie. Zo heeft de manueel therapeut  specifieke kennis en vaardigheden bij het stellen van de diagnose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de nek, rug en de gewrichten van armen en benen. Bij pijn en/of het slechter gaan van de bewegingen in de rug en de gewrichten kan de manueel therapeut deze verbeteren en corrigeren.

De oefentherapeut Mensendieck is gespecialiseerd in het u aanleren van  uw optimale houding en bewegingsmogelijkheden. U leert tijdens de behandeling uw houding en manier van bewegen zelfstandig te beoordelen, te corrigeren en het geleerde toe te passen in de dagelijkse handelingen.

De oefentherapie Mensendieck is daarbij vooral geschikt voor mensen die zelf bewust en actief willen leren omgaan met hun houding en hun lichaam.

U kunt bij ons allebei zonder verwijzing een afspraak maken. Wij zorgen voor de juiste aanpak!

Samenwerking andere disciplines

Daarnaast werk ik binnen en buiten De Ronde Venen ook samen met andere fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar, podotherapeuten, osteopaten en verschillende artsen. Wanneer u via mij doorverwezen wordt naar een andere hulpverlener, zal ik uiteraard ook zorgen voor een goede overdracht. U bent altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u wilt gaan, mogelijk heeft u eerdere goede ervaringen met een andere zorgverlener.