Neck disability index

In deze vragenlijst wordt u gevraagd om aan te geven in hoeverre uw nekklachten uw dagelijks leven beïnvloeden. Wilt u bij ieder onderdeel één mogelijkheid aankruisen welke het meest op u van toepassing is? De vragen gaan steeds over de afgelopen week, tenzij anders staat vermeld.