Bedrijfsoefentherapie

Bedrijfsoefentherapie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim in uw bedrijf. Arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kunnen vaak niet opgelost worden door alleen het aanpassen van de werkplek of het bestrijden van symptomen. De houding en het bewegingsgedrag van de werknemer speelt hierin een hele belangrijke rol. De bedrijfsoefentherapeut zal de werknemer bewust maken van de relatie tussen het ontstaan van klachten en zijn/haar manier van bewegen tijdens zijn/haar  werkzaamheden.

'Het begon met een muisarm'

Werkplekonderzoek

Tijdens het werkplekonderzoek wordt aandacht besteed aan de instellingen van werkplekken, gebruik van hulpmiddelen, eventuele risicofactoren en de houding en bewegingen tijdens de werkzaamheden van de werknemer worden geanalyseerd.

Indien mogelijk worden instellingen van werkplekken meteen geoptimaliseerd, krijgt uw werknemer inzicht in zijn/haar handelen en zal advies gegeven worden over eventuele hulpmiddelen.

Wanneer uw werknemer klachten blijft houden, terwijl door de Arbodienst alle instellingen van de werkplek al zijn geoptimaliseerd, dan kunt u ook alleen voor een werkplekonderzoek mijn expertise inschakelen. De bedrijfsoefentherapeut kijkt verder dan alleen de instellingen, kijkt vooral naar het bewegingsgedrag van uw werknemer en kan mogelijk verbetering hierin aanbrengen. Wanneer ik verwacht dat de klachten te beïnvloeden zijn door een betere houding en bewustere manier van bewegen, zal ik de werknemer adviseren individueel contact met mij op te nemen voor behandeling.

Training

Vervolgens kan er een training op maat worden gegeven om de houding en bewegingsgewoonten van de werknemers te optimaliseren. Trainingen kunnen in groepsverband of individueel gegeven worden, zowel op de werkplek zelf als bij mij in de praktijk.

Tijdens de trainingen zullen uw werknemers leren:

  • bewust te worden van hun eigen werksituatie, houding en bewegingen
  • zelf invloed uit te oefenen op de klachten door een andere manier van bewegen, micropauzes te benutten en oefeningen te doen op de werkplek (gedragsverandering)
  • gebruik te maken van aanpassingen en hulpmiddelen
  • de indeling van de werkzaamheden te optimaliseren

Na verloop van tijd kan er een follow-up training plaatsvinden.