De volgende vragen hebben betrekking tot je slaapgewoonten gedurende de afgelopen maand.
De antwoorden moeten een goede afspiegeling zijn van de dagen en nachten in de afgelopen maand.

Beantwoordt alle vragen.

Gedurende de afgelopen maand:

Gedurende de afgelopen maand: hoe vaak heb je problemen gehad met slapen doordat je…

Gedurende de afgelopen maand: