Aanmelding

U kunt zich telefonisch online of per e-mail aanmelden. Om de gehele behandeling goed te doorlopen, maak gebruik van deze therapiekaart.
Wanneer u een verwijzing van huisarts of specialist heeft, dan zal tijdens de eerste behandeling een anamnese afgenomen worden, waarin het verloop van uw klachten in beeld gebracht wordt. Dan volgt het houdings- en bewegingsonderzoek, om meer inzicht te krijgen in uw manier van bewegen en te kijken naar de oorzaak van de klachten. Na het onderzoek zal met u besproken worden wat de behandeling voor u kan betekenen, wordt het behandelplan met u doorgenomen en indien mogelijk wordt er een schatting gemaakt over hoe lang het behandeltraject gaat duren.

Screening

Komt u zonder verwijzing, dan zal er eerst een screening plaatsvinden om te bepalen of u met uw klachten/hulpvraag bij de oefentherapeut aan het juiste adres bent. Indien uw klacht behandelbaar is met oefentherapie Mensendieck, zal het verloop daarna hetzelfde zijn als met verwijzing. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geschikt is voor behandeling, wordt dat met u besproken en zal ik u proberen naar de juiste zorgverlener te verwijzen.

Het behandelplan

Er wordt naar aanleiding van de anamnese en het onderzoek een behandelplan op maat voor u opgesteld. De behandelingen duren een half uur per keer en u leert door middel van oefeningen, zelf invloed uit te oefenen op uw klachten.
Afhankelijk van de oorzaak van uw klachten, kunnen de oefeningen o.a. gericht zijn op:

  • Optimaliseren van uw houding en bewegingsgewoonten tijdens uw dagelijkse activiteiten
  • Spierversterking van te zwakke spieren ter verhoging van de belastbaarheid
  • Spierontspanning i.v.m. te hoge spierspanningen t.g.v. overbelasting of stress
  • Algehele ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen bij stressgerelateerde klachten
  • Mobiliserende en stabiliserende oefeningen
  • Optimaliseren van uw werkplek, eventueel aangevuld met een bezoek op uw werkplek

Aan het einde van de behandeling volgt een evaluatie en wordt er een eindverslag naar de huisarts en/of specialist gestuurd.

Aangesloten bij:

logoVvOCM Vereniging voor Oefentherapeuten Mensendieck
KP_logo Kwaliteitsregister voor Paramedici onder nummer 29900963793
Kamer van Koophandel Midden Nederland nummer 30260945