Samenwerking met andere disciplines

Door de jaren heen, heb ik veel andere collega’s en hun werkwijze leren kennen en werk ik met veel van hen samen (o.a. fysiotherapeuten, manueel therapeuten, oefentherapeuten Mensendieck en Cesar, podotherapeuten, osteopaten en verschillende artsen). Wanneer ik van mening ben dat u bij mijn collega meer baat zult hebben en eerder van uw klachten af geholpen kunt worden, zal ik na overleg zeker doorsturen naar een van hen. U bent altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u wilt gaan, mogelijk heeft u eerdere goede ervaringen met een andere zorgverlener.

Wanneer uw houding en manier van bewegen nog niet optimaal zijn, kiezen we er ook regelmatig voor om zowel bij mij als bij een collega behandeld te worden. Manueel therapie of zooltjes kunnen bijvoorbeeld de behandeling bij mij ondersteunen.

Wat is uw voordeel?

Door vanuit verschillende invalshoeken de klachten aan te pakken, krijgt u een meer effectieve behandeling. Zo wordt ook door deze samenwerking de kans op herhaling van uw klachten verkleind en leert u om te gaan met uw  eventuele beperkingen en  mogelijkheden.

Hoe pakken we dit aan?

We hebben afspraken gemaakt over de aanpak van de behandeling, het overleg en de doorverwijzing naar elkaar. Dan hoeft u niet telkens opnieuw uw  klachten uit te leggen en wordt op het juiste moment overgegaan op de voor u meest doeltreffende therapie. Zo heeft de manueel therapeut  specifieke kennis en vaardigheden bij het stellen van de diagnose en het vaststellen van de therapie bij klachten aan de nek, rug en de gewrichten van armen en benen. Bij pijn en/of het slechter gaan van de bewegingen in de rug en de gewrichten kan de manueel therapeut deze verbeteren en corrigeren.

De oefentherapeut Mensendieck is gespecialiseerd in het u aanleren van  uw optimale houding en bewegingsmogelijkheden. U leert tijdens de behandeling uw houding en manier van bewegen zelfstandig te beoordelen, te corrigeren en het geleerde toe te passen in de dagelijkse handelingen.

De oefentherapie Mensendieck is daarbij vooral geschikt voor mensen die zelf bewust en actief willen leren omgaan met hun houding en hun lichaam.

U kunt bij ons allebei zonder verwijzing een afspraak maken. Wij zorgen voor de juiste aanpak!