Houdingsafwijkingen bij kinderen

Door veelvuldig gebruik van (spel)computers, mobiele telefoons en i-pads, zien we bij kinderen een toename van houdingsafwijkingen. Hoe vaak zit uw kind niet krom achter de computer? De rugspieren zijn niet sterk genoeg meer om de wervelkolom te corrigeren, waardoor vooral tijdens de groeispurt de kans op toename van een houdingsafwijking vergroot wordt. Daarom is het van essentieel belang, dat uw kind voor of tijdens de groeispurt behandeld wordt om te leren zijn/haar houding te corrigeren. Na de groeispurt is behandeling uiteraard ook nog zinvol, maar het meeste effect wordt bereikt bij eerdere behandeling.

De meest voorkomende houdingsafwijkingen zijn:

Scoliose

scoliose6

Een scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom, waardoor één of twee bochten ontstaan. Men onderscheidt een S-vormige scoliose met twee bochten en een C-vormige scoliose met één bocht. Deze bochten zijn goed te zien, wanneer uw kind met zijn/haar rug voorover buigt met gestrekte benen. Soms ziet u dat de ribben aan de ene kant hoger staan dan aan de andere kant, dit wordt een gibbus genoemd. Er is onderscheid tussen een structurele en niet-structurele scoliose.

scoliose5

Een niet-structurele scoliose kan ontstaan door pijn, een verkeerde houding of als compensatie van een beenlengteverschil. Door houdingscorrectie kan deze scoliose gecorrigeerd worden en bij vooroverbuigen zal de scoliose niet meer zichtbaar zijn.

Een structurele scoliose is in 65% van de gevallen idiopathisch, dat wil zeggen dat de oorzaak onbekend is. Deze scoliose ontstaat tijdens de groei, en wordt infantiel (0-3 jaar); juveniel (3-10 jaar) of adolescent (9-17 jaar) genoemd. Voor andere oorzaken verwijs ik naar de link onderaan de pagina.
De structurele scoliose kan niet gecorrigeerd worden, maar door oefentherapie Mensendieck kan verergering voorkomen worden. Belangrijk is of de scoliose in evenwicht is, dat wil zeggen of de romp recht boven het bekken staat (het zwaartepunt van het lichaam valt tussen de voeten). De kans op verergering van de scoliose is groter als dit niet het geval is en uw kind zal daarom leren het lichaam symmetrisch te belasten, afgestemd op de dagelijkse bezigheden van uw kind. De oefentherapeut geeft oefeningen voor thuis mee om de spierbalans en de houding te corrigeren.

Kyfose

kyfose4Een kyfose is een verkromming van de wervelkolom, waarbij de rug bol wordt. Meestal ontstaat dit als gevolg van ingezakt zitten uit gemakzucht of bij lange kinderen die zich kleiner willen maken. Deze houding is goed te corrigeren met oefentherapie Mensendieck.

Voor meer informatie over houdingsafwijkingen:
www.scoliose.nl