Nijmeegse vragenlijst Hyperventilatie

Kruis voor elke vraag aan of u deze klachten nooit, zelden, soms, vaak of zeer vaak heeft.