Vragenlijst patiëntspecifieke klachten

Met de Vragenlijst ‘Patiëntspecifieke klachten’ (PSK) worden activiteiten geïnventariseerd, die van belang zijn voor een patiënt maar waarmee de patiënt moeite heeft of die niet meer uitgevoerd kunnen worden. De PSK kan zodoende gebruikt worden bij het vaststellen van de hulpvraag en het formuleren en evalueren van het behandeldoel. Het afnemen/invullen van de test vraagt geen specifieke scholing. De PSK kan ingevuld worden door de patiënt (partner/verzorger). De invultijd is ongeveer 20 minuten.

Doel:

Het bepalen van de functionele status van individuele patiënten.

Uitvoering:

De patiënt selecteert de vijf voor hem/haar meest problematische activiteiten (samenhangend met de gevolgen van de ziekte) die de patiënt graag wil verbeteren. De activiteiten moeten voor de patiënt persoonlijk relevant zijn, regelmatig (wekelijks) worden uitgevoerd en niet te vermijden zijn. Op een volgend meetmoment moet de patiënt immers in ‘de afgelopen week’ de activiteit wederom uitgevoerd hebben, aangezien het anders onmogelijk is een volgende meting te doen. Per activiteit geeft de patiënt op een 10 cm visueel analoge schaal (VAS) aan hoeveel moeite het uitvoeren van die activiteit de afgelopen week kostte.

Score:

De score is de afstand (in mm) van 0 (linker zijde lijn) tot aan het door de patiënt geplaatste streepje van een activiteit. De totaalscore is de som van de vijf activiteiten. Indien de patiënt de vragenlijst zowel aan het begin als (tussentijds en) aan het eind van de behandelreeks invult, kunnen de totaalscores met elkaar vergeleken worden en veranderingen in functionele status van de patiënt geëvalueerd worden. Bij de vervolgmeting heeft de patiënt inzage in zijn/haar vorige scores.

Methodologische kwaliteit

De PSK is (nog) niet onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. De responsiviteit van de vragenlijst is bij patiënten met lage-rugklachten voldoende.

Patiënten toelichting

Uw klachten hebben invloed op activiteiten en bewegingen die u dagelijks doet en moeilijk te vermijden zijn. Voor iedereen zijn de gevolgen van een ziekte verschillend. Ieder persoon zal bepaalde activiteiten en bewegingen graag zien verbeteren door de behandeling. Hieronder staan een aantal activiteiten en bewegingen die u mogelijk veel moeite kosten om uit te voeren vanwege uw problemen samenhangend met uw ziekte. Probeer de problemen te herkennen waar u de afgelopen week last van had. Kleur of kruis het bolletje aan voor deze activiteit. We vragen u die problemen aan te kruisen die ú HEEL BELANGRIJK VINDT en die ú het liefste zou ZIEN VERANDEREN in de KOMENDE MAANDEN.